شرکت تولیدی الیاف پیوسته

پست الکترونیکی

www.basalt.ir

basaltiran@gmail.com

www.c-fibers.com

info@basalt.ir

info@c-fibers.ir

انتقادات و پیشنهاد های خود را برای ما ارسال نمایید پیشاپیش از همکاری شما متشکرم.

eng@basalt.ir

آدرس ما

دفتر مرکزی : تهران - خیابان پاسداران - نگارستان 2 - پلاک 29 - واحد 1

کارخانه : خرم آباد - شهرک صنعتی شماره 1


شماره تماس

دفتر مرکزی(تماس و فکس) : 22857185-021

کارخانه : 4231001-0661

فکس کارخانه : 4321002-0661زبان:  فارسی English 

شرکت های مرتبط :

- موج نور

- مصابیح علم

www.masabihelm.webs.com

- شرکت آسیا بازالت

- شرکت وفاق

www.vefaq.ir