شرکت تولیدی الیاف پیوسته

 موسس و رئیس هیئت مدیره

علی یار قنبری نیا

       تحصیلات : DBA - MBA

ایمیل: 

Alignia@hotmail.com

تلفن تماس:

3399021 (912) 0098مشاور سرمایه گذاری

کیوان حجیجی

              تحصیلات : DBA - MBA

ایمیل :  

hodjeidji@gmail.com

keyvan@basaltiran.com

تلفن تماس:

19554257 6 33+

1134866 912 98+مشاور فنی

پیام کیانی

تحصیلات : دکتری الکترونیک

ایمیل : 

Payamkiani@gmail.com

Payam@basaltiran.com

تلفن تماس:

4608 302 (702) 1+

3827 371 920 98+

4583 537 912 98+زبان:  فارسی English 

شرکت های مرتبط :

- موج نور

- مصابیح علم

- شرکت آسیا بازالت

- شرکت وفاق